U kunt uw recht op terugkeer uitoefenen door een van de volgende methoden te gebruiken in overeenstemming met artikel 54 van de consumentencode:

a) Onlineverzending aan de verkoper van het retourformulier in het gedeelte Klantenservice, volledig ingevuld; in dit geval zal de leverancier u een e-mail sturen met de bevestiging dat hij uw retourverzoek heeft ontvangen.

b) Dit formulier naar de leverancier verzenden - in zijn geheel worden ingevuld - wat consistent is met de sjabloonvorm volgens art. 49, lid 4 van de consumentenwet.

c) Het verzenden van de verkoper een andere verklaring expliciet met vermelding van uw beslissing om terug te trekken uit het verkoopcontract.

In de gevallen b) en c) moet uw verklaring worden gericht aan de klantenservice op de maatschappelijke zetel van VIPTIK. In dergelijke gevallen bent u verantwoordelijk voor het aantonen dat u uw recht op terugname uit het verkoopcontract correct en binnen de gestelde termijn hebt uitgeoefend.

In overeenstemming met artikel 57 van de Consumentenwet, moeten de te retourneren producten, zodra u uw recht op terugtrekking uit het verkoopcontract hebt uitgeoefend, aan de koerier worden overhandigd binnen veertien (14) dagen na de datum waarop u de verkoper op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om terug te trekken.

In overeenstemming met artikel 59 van de consumentenwet is het recht op teruggave uitgesloten in het geval u aangepaste of gepersonaliseerde producten hebt gekocht, of verzegelde items die na levering zijn geopend en die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd.

1. Voorwaarden voor uitoefening van het herroepingsrecht in overeenstemming met art. 52 van de consumentenwet

Het recht om zich terug te trekken uit het verkoopcontract wordt geacht correct te zijn uitgeoefend als aan de volgende voorwaarden volledig is voldaan: 
a. Het herroepingsrecht werd correct uitgeoefend binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten volgens de procedures hierboven beschreven

b. De producten zijn niet gebruikt, gedragen of gewassen
c. Het identificatielabel met de wegwerpzegel is nog steeds aan de producten bevestigd, omdat het een integraal onderdeel van het product vormt (zie artikel 5 hieronder)
d. De producten worden geretourneerd met de originele verpakking (als u een kit wilt retourneren, moet deze alle componenten bevatten);
e. De producten worden overgedragen aan de koerier binnen veertien (14) dagen na de datum waarop u de verkoper op de hoogte bracht van uw beslissing om het verkoopcontract op te zeggen
f. De producten zijn niet beschadigd
Als u hebt voldaan aan de relevante voorwaarden, zal de verkoper, in overeenstemming met art. 56 van de consumentenwet, volledig de prijs van de gekochte producten vergoeden. De enige kosten die u maakt, zijn die voor het retourneren van de producten, tenzij de Verkoper u uitdrukkelijk heeft vrijgesteld van die kosten bij uw aankoop en op voorwaarde dat u de koerier- en verzendmethoden gebruikt die hieronder in sectie 2 worden vermeld.

2. Procedure voor het retourneren van producten naar de leverancier - DHL

De verkoper raadt aan de koerier DHL te gebruiken voor het retourneren van producten. De mogelijkheid om elk pakket te volgen dat op elk moment wordt verzonden met behulp van deze verzendmethode, ontslaat u van elke verantwoordelijkheid voor verlies of schade aan de producten tijdens het transport.

3. Nalevingscontroles voor geretourneerde producten

U ontvangt een melding als de geretourneerde producten niet kunnen worden geaccepteerd omdat ze niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden. In het geval dat uw terugkeer niet voldoet aan de voorwaarden en condities uiteengezet in de letters a), e) en f) van vorige paragraaf 1 of art. 59 of de Consumentencode, kunt u op eigen kosten ervoor kiezen om de producten aan u te retourneren. Als u de levering weigert, behoudt de leverancier zich het recht voor om de producten en het betaalde bedrag voor de aankoop van de producten te behouden.

We herinneren u er ook aan dat, in overeenstemming met art. 57, lid 2 van de consumentencode, bent u aansprakelijk voor waardevermindering van producten die aan de verkoper zijn geretourneerd als gevolg van het gebruik ervan, anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking ervan te verifiëren. U wordt ook op de hoogte gebracht als uw terugkeer niet kan worden geaccepteerd omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de letters b), c) en d) van deel 1 hierboven. In dit geval kunt u ervoor kiezen om een verlaagde restitutie te accepteren vanwege de waardevermindering van de geretourneerde producten en die de leverancier aan u zal communiceren, of ervoor kiezen om de producten op eigen kosten naar u terug te sturen. In het geval van de laatste, als u deze verzending weigert, behoudt de verkoper zich het recht voor om zowel de producten als het bedrag dat is opgegeven voor de verlaagde restitutie te behouden vanwege de waardevermindering van de geretourneerde producten.

De verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor items die per ongeluk zijn geretourneerd of items die geen verband houden met de restitutie die nog in de verpakking of in de geretourneerde artikelen zit.

4. Restitutietijden en -procedures

Nadat de leverancier de geretourneerde producten heeft ontvangen en heeft gecontroleerd dat aan alle vereisten is voldaan, ontvangt u een e-mail waarin wordt bevestigd dat de retourzending is geaccepteerd en dat VIPTIK een volledige restitutie uitvoert of, als blijkt dat de producten zijn afgenomen in waarde, ontvangt u een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over het bedrag dat is ingehouden op de terugbetaling en VIPTIK zal doorgaan met de restitutie van het resterende bedrag. Ongeacht de gebruikte betaalmethode, zal de verkoper de terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de datum waarop hij op de hoogte is gebracht van uw beslissing om uw recht op teruggave uit te oefenen, en nadat deze is gecontroleerd dat de retour werd uitgevoerd in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.
De tijdsperiode voor het terugbetalen van het betaalde bedrag voor de aankoop van de geretourneerde producten is afhankelijk van de gebruikte betaalmethode:

• Aankoop per creditcard / bankpas: de tijd van teruggave is afhankelijk van de kaartmaatschappij, maar vindt normaal gesproken binnen twee facturen plaats. De valutadatum van het krediet is gelijk aan de oorspronkelijke debitering. U zult dus geen verliezen lijden in termen van bankrente.
• Betaling via PayPal (indien beschikbaar): teruggaven worden bijgeschreven op uw PayPal-rekening en zijn onmiddellijk zichtbaar. De daadwerkelijke terugbetaling van de creditcard die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld, is afhankelijk van het bedrijf dat de kaart heeft uitgegeven.
• Betaling geschiedt onder rembours (indien beschikbaar): wij zullen terugstorten op de door u aangegeven bankrekening, zodat de tijd die nodig is voor de terugbetaling afhankelijk is van de nauwkeurigheid van de door u verstrekte informatie; de terugbetaling duurt meestal veertien (14) dagen.

In het geval van geschenken wordt de terugbetaling van de voor aankopen betaalde bedragen gedaan aan de persoon die de betaling heeft gedaan.

5. Items geretourneerd omdat ze beschadigd, defect of onjuist zijn

Niettegenstaande wettelijke regels die consumenten beschermen, als u een product retourneert vanwege een fout van onze kant of omdat het beschadigd of defect is, dient u dit binnen dertig (30) dagen na ontvangst aan VIPTIK te melden via het online retourformulier op de website; als een product na de dertig (30) dagen defect raakt, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie over het retourneren. U moet de producten retourneren in dezelfde staat waarin u ze hebt ontvangen. Raadpleeg sectie 1 en 2 hierboven voor het retourneren van de producten.

VIPTIK onderzoekt alle geretourneerde producten als beschadigd of defect en zal u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte stellen van uw terugbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding door VIPTIK van de beschadigde of defecte goederen, zullen producten die door u zijn geretourneerd omdat ze beschadigd of defect zijn, volledig worden terugbetaald, inclusief de verzendkosten voor het verzenden van het artikel naar u en de kosten die u hebt gemaakt om het artikel terug te sturen naar VIPTIK. In het geval dat VIPTIK geen fouten vindt in de geretourneerde producten, wordt u op de hoogte gebracht dat de geretourneerde producten niet kunnen worden geaccepteerd en kunt u ervoor kiezen om de producten opnieuw bij u af te leveren. Als u geen herlevering accepteert, behoudt VIPTIK zich het recht voor om de producten en de aankoopprijs te behouden en de kosten en uitgaven van VIPTIK te herstellen.

6. Voorwaarden voor de uitwisseling van producten

Onder bepaalde omstandigheden die hieronder worden beschreven, hebt u het recht om uw product in te ruilen voor een andere maat of kleur van hetzelfde model. Ruilen is afhankelijk van de beschikbaarheid van het product in ons magazijn. U kunt een omruiling aanvragen via het online retourformulier op de website, waarmee u uw gekochte producten kunt ruilen met behulp van de beschikbare opties.

De aanvraag voor een uitwisseling van het product is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

•Productuitwisseling is alleen van toepassing op gekochte producten waarvoor deze mogelijkheid uitdrukkelijk wordt vermeld op het online retourformulier op onze website door middel van het beschikbaar zijn van het woord "EXCHANGE";

•u kunt alleen de vervanging van een of meer gekochte producten aanvragen met producten van hetzelfde model, maar in een andere maat en / of kleur. De beschikbare vervangingsopties worden aangegeven in het online retourformulier;

• u kunt binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen van de dag waarop u de producten ontvangt, een verzoek indienen om een of meer gekochte producten in te ruilen door het retourformulier in te vullen en langs elektronische weg naar VIPTIK te sturen binnen de voornoemde deadline. De te vervangen producten moeten binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop u ze hebt ontvangen worden geretourneerd;

• u mag slechts één vervangingsverzoek voor elk gekocht product indienen;

•de producten waarvoor u de vervanging aanvraagt, moeten worden teruggestuurd naar VIPTIK in de originele verpakking, ze mogen niet zijn gebruikt, versleten, gewassen, gewijzigd of beschadigd, en ze moeten hun identificatielabel nog steeds bevestigd hebben met de wegwerpzegel;

• de uit te wisselen producten die deel uitmaken van een enkele bestelling moeten in één enkele zending aan VIPTIK worden geretourneerd. VIPTIK behoudt zich het recht voor om producten van dezelfde orde te weigeren die in verschillende fasen voor vervanging worden verzonden.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, nadat u het retourformulier met uw verzoek om goederen te vervangen hebt ingevuld en verzonden, zal VIPTIK die aanvraag verwerken door u een relevante bevestigingsmail te sturen.

Na ontvangst van de producten die moeten worden ingewisseld, zal VIPTIK de producten inspecteren om te controleren of aan alle bovenstaande vereisten is voldaan. VIPTIK zal vervolgens de daadwerkelijke beschikbaarheid van de vervangende producten in de magazijnen van de producten verifiëren om er zeker van te zijn dat de maat en / of kleur je hebt geselecteerd zijn beschikbaar.

Als de geselecteerde vervangende producten niet beschikbaar zijn in het magazijn, kan VIPTIK uw verzoek om ruil niet accepteren en zal u de oorspronkelijke prijs van de oorspronkelijk gekochte producten terugbetalen in overeenstemming met de wetgeving voor consumentenbescherming en volgens de procedures die hierboven zijn beschreven.

Als de geselecteerde producten beschikbaar zijn in het magazijn, accepteert VIPTIK uw verzoek tot ruilen en stuurt u een e-mail ter bevestiging van de verzending van de vervangende producten. Verzending vindt plaats binnen dertig (30) werkdagen na de datum waarop VIPTIK op de hoogte is gebracht van uw verzoek tot omwisseling. De kosten voor verzending van de vervangende producten zijn voor rekening van VIPTIK.

Bij het ruilen van een product, als de prijs van het gekochte product lager of hoger is dan het gekozen vervangende product, hoeft u het relatieve prijsverschil niet te betalen. Als u er echter voor kiest het geruilde product te retourneren in overeenstemming met uw wettelijke rechten, ontvangt u een volledige terugbetaling voor de prijs die voor het product is betaald.

U wordt gecontacteerd door VIPTIK als uw aanvraag voor een omruiling niet kan worden geaccepteerd omdat niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan. In dit geval kunt u de oorspronkelijke producten op uw kosten laten retourneren of geeft VIPTIK een terugbetaling volgens de hierboven beschreven procedures.

De uitwisselingsproducten zijn onderworpen aan een volgende procedure voor het retourneren van producten, in overeenstemming met de wetgeving inzake consumentenbescherming.

7. Identificatie bewijs
We herinneren u eraan dat alle producten die door de verkoper worden verkocht, een identificatielabel bevatten dat is bevestigd met een wegwerpzegel die een integraal onderdeel van het product is. Probeer de producten uit zonder het label en de zegel te verwijderen. Producten die worden geretourneerd zonder het label en het zegel, worden niet geaccepteerd. 

8. Consumentencode
Deze voorwaarden voor het uitoefenen van het recht om zich terug te trekken uit het verkoopcontract vormen een integraal onderdeel van de Algemene Verkoopvoorwaarden en zijn onderworpen aan de Italiaanse wetgeving, en in het bijzonder aan de Consumentencode.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password